Αιτήσεις για την Εστία 1-30/9

Η γραμματεία της ΦΕΠΑ θα δεχτεί τις αιτήσεις για την εστία από 1η μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου
Για τα δικαιολογητικά για την Στέγαση στην ΦΕΠΑ 

αιτήσεις