Αρχείο ημέρας 18/03/2015

Ειδοποίηση σχετικά με τα πληντύρια

Παρακαλούμε όποιος είναι ιδιοκτήτης πλυντηρίου να περάσει από την γραμματεία να δηλώσει αν λειτουργεί ή για ποιον λόγο δεν λειτουργεί έως 31/3/2015.

Σε περίπτωση αδιαφορίας το πλυντήριο θα απομακρυνθεί από την εστία.

Εκ της Διευθύνσεως

Ηλεκτρονική Δήλωση Βλαβών

Ηλεκτρονική Δήλωση Βλαβών - QR codeΣας ενημερώνουμε ότι από 1/4/2015 οι δηλώσεις τεχνικών βλαβών θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις:

Μέχρι 31/3/2015 θα μπορείτε να κάνετε Ηλεκτρονική Δήλωση Βλαβών αλλά και γραπτώς στα βιβλία αναφοράς βλαβών της κάθε εστίας.