Αρχείο ημέρας 08/01/2016

Διακοπή νερού 9 Ιανουαρίου 2015

Σας γνωστοποιούμε ότι λόγω εκτέλεσης απαραίτητων εργασιών συντήρησης στο δίκτυο ύδρευσης, θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην παροχή πόσιμου νερού στις 9 Ιανουαρίου 2016 Σάββατο από τις 09:30 έως τις 23:00. Η επαναφορά του νερού θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να είναι νωρίτερα από την αναγραφόμενη ώρα. (μπορεί να τελειώσουν μέχρι τις 11:00 το πρωί).

water-tapΓια περισσότερες πληροφορίες καλέστε
στο τηλέφωνο 210 7276503
Αρμόδιος: Σ. Κυπαρίσσης Ηλ/γος Μηχ ΤΥΠΑ