Αρχείο ημέρας 10/01/2014

Ειδοποίηση προς όλους τους οικότροφους ΦΕΠΑ

Παρακαλούνται όλοι οι οικότροφοι των Α’ Β’ Γ’ Δ’ ΦΕΠΑ να περάσουν από την κεντρική γραμματεία της ΦΕΠΑ με το πάσο της σχολής τους για ταυτοποίηση – επικαιροποίηση των στοιχείων στο πλαίσιο ελέγχου όλων των δωματίων. Η ανωτέρω διαδικασία γίνεται με απόφαση της Διεύθυνσης της Εστίας και της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου των Οικότροφων.

Οι δηλώσεις ταυτοποίησης θα πρέπει να γίνουν από 13-1-2014 έως 17-1-2014
ώρες από 07:00 έως 15:00

Τέλος γίνεται γνωστό ότι όποιος δεν παρουσιασθεί, το δωμάτιό του θα ελεγχθεί αμέσως μετά την προθεσμία από επιτροπή εργαζομένων – οικοτρόφων.

Ο Σύλλογος Οικότροφων και ο Διευθυντής Ζιάκας Βασίλης.