Δήλωση Βλάβης

Εδώ μπορείτε να κάνετε Ηλεκτρονική Δήλωση Βλάβης σε περίπτωση που έχετε κάποιο ηλεκτρολογικό/υδραυλικό/τεχνικό πρόβλημα στο δωματιό σας στη ΦΕΠΑ.