Αρχείο ημέρας 06/07/2014

Ανακοίνωση καθαριότητας Πανεπιστημιούπολης

Ανακοίνωση Εποπτείας Πανεπιστημιούπολης για την καθαριότητα:

Επειδή ο διαγωνισμός για την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων της Πανεπιστημιούπολης δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν υπάρχει συνεργείο καθαρισμού. Θα σας παρακαλούσα θερμότατα να μην πετάτε απορρίμματα στους δρόμους και τα πεζοδρόμια, να μην αφήνετε σακούλες με σκουπίδια σε δασικές εκτάσεις και να μην χρησιμοποιείτε τους μικρούς κάδους απορριμάτων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της Πανεπιστημιούπολης. Μπορείτε και παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε τους μεγάλους πράσινους κάδους, οι οποίοι και αρκετοί είναι και βρίσκονται γύρω από όλες τις Σχολές, μιας και η αποκομιδή των απορριμάτων από αυτούς γίνεται καθημερινά. Ότι γίνεται για την ανακούφιση του προβλήματος το χρωστάμε όλοι μας στον αλτρουισμό ελάχιστων ανθρώπων που αγωνίζονται καθημερινά, πέραν των καθηκόντων τους. Ας μην τους προσβάλουμε. Ευελπιστώ στη συνεργασία σας.

Επίκουρος καθηγητής Γ. Στείρης
Επόπτης Πανεπιστημιόπολης