Πλαίσια Γενικών Συνελεύσεων ΣΟΦΕΠΑ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε αναρτημένα τα πλαίσια και τα ψηφίσματα που ψηφίστηκαν από την Γενική Συνέλευση Οικότροφων ΦΕΠΑ.

Πλαίσια Γενικών Συνελεύσεων 2014

Πλαίσια Γενικών Συνελεύσεων 2013

Πλαίσια Γενικών Συνελεύσεων 2012

Πλαίσια Γενικών Συνελεύσεων 2011

Πλαίσια Γενικών Συνελεύσεων 2010

Ενδεχομένως να έχουν γίνει μικρές αλλαγές (τύπου να προστεθεί μια πρόταση που συνδιαμορφώθηκε ζωντανά στην Συνέλευση) σε κάποια από αυτά τα πλαίσια.