Αρχείο ημέρας 28/01/2016

Στρώματα επιτέλους

Επιτέλους ήρθαν τα στρώματα! Όσοι έχουν δηλώσει μπορούν να πάνε για παραλαβή! Θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή θα πάρουν πρώτα αυτοί που είχαν δηλώσει…

Καλή ξεκούραση και όνειρα γλυκά!

7ο έτος σίτιση

Σήμερα, μετά από διαμαρτυρίες της επιτροπής εστιατορίου στην διεύθυνση και λογιστήριο θα έχουν δικαίωμα για σίτιση και οι οικότροφοι που είναι 7ο έτος! Ζητήθηκε μόνο από τους οικοτρόφους να φάνε πριν τις 3:00 μμ και πριν τις 20:00…

Συζητήθηκε επίσης και η ποιότητα φαγητού, ποσότητα στις μερίδες κα….  Ελπίζουμε να γίνει κάτι και γιαυτα! Περισσότερα στις επόμενες συναντήσεις της επιτροπής εστιατορίου…

Καλή όρεξη και καλή συνέχεια