Έως 17 Οκτώβρη οι αιτήσεις για σίτιση στην ΦΕΠΑ

Έως 17 Οκτώβρη οι αιτήσεις για σίτιση στην ΦΕΠΑ. Για πληροφορίες όπως:

  • Ποια είναι η διαδικασία?
  • Τι δικαιολογητικά χρειάζονται?
  • Ποιες ειδικές κατηγορίες υπάρχουν κ.α.

Δείτε Σίτιση στην ΦΕΠΑ