Απολύμανση στα δωμάτια 2015

apolimansiΜετά την δήλωση στην γραμματεία, αφού γίνει απολύμανση θα πρέπει:

  1. να αφήσουμε να αεριστεί το δωμάτιο για 3 ΩΡΕΣ
  2. να λείψουμε από το δωμάτιο για 3 ΩΡΕΣ
  3. να μην σκουπίσουμε για 3 ΜΕΡΕΣ στα σημεία που έχουν απολυμανθεί
  4. να απομακρύνουμε τα ζώα (που είναι ικανά να πάνε στα σημεία που έχουν απολυμανθεί) για 3 ΜΕΡΕΣ από το δωμάτιο. (δεν είναι υποχρεωτικά για 3 μέρες…αλλά για καλού-κακού :D)