Απολύμανση στα Δωμάτια 28/1

Όσοι επιθυμούν να γίνει εκ νέου απολύμανση πρέπει να πάνε, στο λογιστήριο της εστίας και να δηλωσουνε το δωμάτιο και ονοματεπώνυμο.  Προτείνεται να κάνουν όλοι για να γίνει κάπως “γενική”!
Προφανώς εννοούν 28/1/2017 (ελπίζουμε δηλαδή :P)

Απολύμανση 2017

Απολύμανση 2017

αφού γίνει απολύμανση θα πρέπει:

  1. να αφήσουμε να αεριστεί το δωμάτιο για 3 ΩΡΕΣ
  2. να λείψουμε από το δωμάτιο για 3 ΩΡΕΣ
  3. να μην σκουπίσουμε για 3 ΜΕΡΕΣ στα σημεία που έχουν απολυμανθεί
  4. να απομακρύνουμε τα ζώα (που είναι ικανά να πάνε στα σημεία που έχουν απολυμανθεί) για 3 ΜΕΡΕΣ από το δωμάτιο. (δεν είναι υποχρεωτικά για 3 μέρες…αλλά για καλού-κακού :D)