Επείγοντα Ζητήματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν εξαιρετικά επείγοντα ζητήματα και χρειάζονται τη βοήθεια της γραμματείας του τμήματός τους ή κάποιας άλλης διοικητικής υπηρεσίας του ΕΚΠΑ μπορούν να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση apergoi.ekpa@gmail.com εξηγώντας το πρόβλημά τους.

Για οποιαδήποτε επείγουσα περίπτωση θα επιληφθεί η απεργιακή επιτροπή για την επίλυσή της.