Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων Εισδοχής Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Σύμφωνα με τον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σας ανακοινώνουμε τα παρακάτω για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση εισδοχής σας ηλεκτρονικά στο https://eprotocol.uoa.gr/ από 1-9 έως 30-9-2020  συνδεόμενοι είτε με το λογαριασμό σας στο Παν/μιο είτε μέσω TAXISnet

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ  ΈΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΟΒΟΛΗ, ΚΑΘΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΉ

ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ

ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ 1η. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ  ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΛΛΕΙΠΗΣ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ

Η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses .

ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Στη θέση της βεβαίωσης σπουδών οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει οπωσδήποτε να επισυνάψουν το δελτίο επιτυχίας τους στο οποίο θα φαίνεται το τμήμα εισαγωγής τους στο ΕΚΠΑ αποκλειστικά, διαφορετικά οι αιτήσεις τους δεν θα μπορούν να εξεταστούν.

Φοιτητές επιτυχόντες σε άλλη πόλη οι οποίοι πρόκειται να κάνουν αίτηση μετεγγραφής για τμήμα του ΕΚΠΑ πρέπει να υποβάλουν την αίτηση για στέγαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία , επισυνάπτοντας το δελτίο επιτυχίας και σημειώνοντας ότι είναι σε αναμονή μετεγγραφής στην παραπάνω Υπεύθυνη δήλωση . Οι αιτήσεις τους θα εξετασθούν όταν βγουν τα αποτελέσματα μετεγγραφής και μας αποστείλουν την βεβαίωση εγγραφής στο ΕΚΠΑ.

Στο πεδίο  του αριθμού Μητρώου σχολής  στην αίτηση οι πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ακόμη αριθμό μητρώου θα συμπληρώσουν 0.

Φοιτητές άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχουν δικαίωμα αίτησης μόνο στην περίπτωση που έχουν αδερφό/ή οικότροφο της Φοιτητικής Εστίας, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να το αναφέρουν στην Υπεύθυνη Δήλωση.

Το όριο ηλικίας είναι αυστηρά έως 25 ετών για τους προπτυχιακούς φοιτητές και κατ’ εξαίρεση εξετάζονται οι αιτήσεις μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών έως 30 ετών.

Οι αλλοδαποί φοιτητές θα πρέπει να επισυνάψουν από την Πρεσβεία τους τα οικογενειακά και οικονομικά στοιχεία της οικογένειας μεταφρασμένα.

Οι ομογενείς φοιτητές θα πρέπει να επισυνάψουν τα οικονομικά στοιχεία των γονέων τους και στοιχεία από την Ελλάδα αν κάνουν φορολογική δήλωση.

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων πρέπει να επισυνάψετε το διαζευκτήριο και κυρίως τη σελίδα που αναφέρει την επιμέλεια.

Το Ε9 είναι υποχρεωτικό  και των δύο γονέων ακόμη και αν είναι κενό.

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρέπει να περιλαμβάνει  όλες τις σελίδες.

Σχετικά με το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, υπάρχει υπηρεσία στο gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases) μέσα από την οποία μπορείς κανείς να λάβει το πιστοποιητικό ηλεκτρονικά σαν ένα αρχείο.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:

210 7258723

210 7258679

Επισυνάπτονται:

Υπόδειγμα αίτησης (σημειώνουμε ότι θα υποβληθεί ηλεκτρονικά)

Υπεύθυνη Δήλωση