Ιατρεία Φοιτητών

Υγειονομική, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη φοιτητών

Υγειονομική ΠερίθαλψηΑντικείμενο την Υγειονομικής Υπηρεσίας είναι η φροντίδα για την Υγειονομική Περίθαλψη (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή) των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος των βιβλιαρίων υγείας των φοιτητών.

Δικαιούχοι:

Το πανεπιστήμιο διαθέτει ιατρεία για την περίθαλψη των φοιτητών. Υγειονομική περίθαλψη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή, δικαιούνται (Π.Δ. 327/83 ΦΕΚ 117/7-9-83 Τ.Α.), οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί, για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός Τμήματος, προσαυξημένο κατά δύο (2) έτη. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε. Μερικά από αυτά βρίσκονται στην πανεπιστημιακή λέσχη στο κέντρο, Ιπποκράτους 15 – 1ος όροφος, αλλά μερικά μπορείτε να τα επισκεφτείτε και στο ισόγειο της Α! ΦΕΠΑ.
Στην Υγειονομική Υπηρεσία λειτουργούν τα εξής Ιατρεία:

Πανεπιστημιακή Λέσχη (1ος όροφος)

 • Παθολογικό: Καθημερινά από 08:00 – 14:30. Τηλ: 210-368841 & 210-3688243
 • Γυναικολογικό: Τρίτη & Πέμπτη 15:00 – 17:30 | Παρασκευή 14:00 – 18:30 Τηλ: 210-3688242
 • Δερματολογικό: Τρίτη & Πέμπτη 14:30 – 17:00 Τηλ: 210-3688209
 • Οδοντιατρείο: Δευτέρα & Τετάρτη & Παρασκευή 08:30 – 14:00 | Τρίτη & Πέμπτη 08:30 – 16:30 Τηλ: 210-3688210 & 210-3688211
 • Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση: Δευτέρα έως Πέμπτη 10:00 – 13:00 Τηλ: 210-3688226
 • Ακτινολογικό Εργαστήριο: Καθημερινά 07:30 – 14:30 Τηλ: 210-3688244 & 210-3688211

Φοιτητική Εστία Π.Α. (Ισόγειο)

 • Γυναικολογικό: Δευτέρα & Τετάρτη 13:00 – 17:30 Τηλ: 210-7275579
 • Δερματολογικό: Δευτέρα & Τετάρτη 13:00 – 17:30 Τηλ: 210-7275582
 • Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση: Δευτέρα & Τετάρτη & Πέμπτη 10:00 – 20:30 | Τρίτη & Παρασκευή 10:00 – 13:00 Τηλ: 210-7275528 & 210-7275580

Κτήριο Τ.Ε.Φ.Α.Α.

 • Εργασιακή Υγιεινή: Καθημερινά 07:30 – 19:00 Τηλ: 210-7274391

Κτήριο Σχολής Θετικών Επιστημών

 • Ιατρείο Γενικής – Οικογενειακής Ιατρικής: Καθημερινά 09:00 – 13:30 Τηλ: 210-7276148

Δικαιολογητικά βιβλιαρίου υγείας:

 • Επίδειξη τριπτύχου
 • Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχεις βιβλιάριο υγείας σε άλλο ταμείο

Γραφείο ενημέρωσης φοιτητών για θέματα περίθαλψης:

ΤΗΛ. 210 3688208, 210 3688244, 210 3688212

 • Συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.
 • Μπορείτε να δείτε την επίσημη ανακοίνωση, εδώ.