Λειτουργία εστιατορίου μέχρι 31-07-2014

Με απόφαση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το εστιατόριο της εστίας θα λειτουργήσει έως και την 31-07-2014.