Λειτουργία πύλης Ζωγράφου

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της Πύλης Ζωγράφου

Εξαιτίας του μέτρου της διαθεσιμότητας – κινητικότητας το τελευταίο
διάστημα αποχώρησαν από την υπηρεσία άλλοι δύο φύλακες. Κατά συνέπεια
δεν υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας της πύλης Ζωγράφου στην απογευματινή
βάρδια (14:30 – 17:00). Η ρύθμιση ισχύει από σήμερα, 14/7/14.

Επίκουρος καθηγητής Γ. Στείρης
Επόπτης Πανεπιστημιόπολης