Πλυντήρια της Εστίας

Ανακοίνωση για όσους δεν έχουν δικό τους πλυντήριο.

Υπάρχουν δυο πλυντήριο κοινής χρήσης. Όποιος θέλει να το χρησιμοποιεί πρέπει να καταβάλλει 10€. Από αυτά τα 5€ θα προορίζονται για τη συντήρησή του (εγγύηση) αν προκύψει βλάβη και τα υπόλοιπα 5€ θα μαζεύονται για την αγορά νέου πλυντηρίου. Αν στην περίοδο που χρησιμοποιεί κάποιος το πλυντήριο αυτό δεν χαλάσει, μπορεί όταν σταματήσει να το χρησιμοποιεί να πάρει τα χρήματα από την εγγύηση πίσω. Ήδη υπάρχουν 16 άτομα που χρησιμοποιούν το πλυντήριο με αποτέλεσμα να έχουν μαζευτεί 80€ για συντήρηση και άλλα 80€ για αγορά νέου πλυντηρίου. Ο σκοπός‚ είναι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού το νέο πλυντήριο να έχει αγοραστεί.

Όσοι ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τη Μουσταφά Ευτυχία (δωμάτιο Α1056).