Πρόσβαση σε WiFi UoA

Όπως θα έχετε παρατηρήσει στο αναγνωστήριο καθώς και σε άλλα σημεία της εστίας είναι διαθέσιμο ένα δίκτυο με το όνομα uoa. Δίκτυο του Πανεπιστημίου και μπορεί να συνδεθεί όποιος θέλει, αρκεί να εγκαταστήσει το εξής πρόγραμμα και μετά να δώσει τα στοιχεία που χρησιμοποιεί όταν συνδέεται στο my-studies.uoa.gr

Οδηγίες εγκατάστασης για Microsoft Windows XP, Vista, 7

Οδηγίες εγκατάστασης για MacOSX, iPhone, iPad

Αναλυτικές ρυθμίσεις για άλλα συστήματα