7ο έτος σίτιση

Σήμερα, μετά από διαμαρτυρίες της επιτροπής εστιατορίου στην διεύθυνση και λογιστήριο θα έχουν δικαίωμα για σίτιση και οι οικότροφοι που είναι 7ο έτος! Ζητήθηκε μόνο από τους οικοτρόφους να φάνε πριν τις 3:00 μμ και πριν τις 20:00…

Συζητήθηκε επίσης και η ποιότητα φαγητού, ποσότητα στις μερίδες κα….  Ελπίζουμε να γίνει κάτι και γιαυτα! Περισσότερα στις επόμενες συναντήσεις της επιτροπής εστιατορίου…

Καλή όρεξη και καλή συνέχεια